Про нас

Науково-технічна бібліотека ім. Г.І.Денисенка нараховує майже 3 млн. книжкових і періодичних видань, серед яких значну частку складають унікальні зразки науково-технічної літератури та видавничо-поліграфічного мистецтва XVIII – поч. ХХ ст. Поступово відкриваючи користувачам бібліотеки друковані скарби, ми знайомимо з найбільш цінними і значущими, з історичної і наукової точки зору, книжковими пам’ятками. З приватних колекцій викладачів Київської політехніки З перших років функціонування університетської бібліотеки сформувалась традиція дарування викладачами і студентами книг і журналів з власних книжкових зібрань. Традиція існує і до сьогодні. Вивчаючи дарчі написи, автографи і власницькі печатки, ми відкриваємо забуті сторінки історії нашої Alma mater. Періодичні видання ХІХ – поч. ХХ ст. Книгосховища нашої бібліотеки зберігають багато старовинних періодичних видань, на сторінках яких розгортається бурхлива епоха виникнення і розвитку багатьох галузей науки і техніки.

Немає коментарів:

Дописати коментар