Видавці ХІХ – поч. ХХ ст.

Друга половина ХІХ – початок ХХ століття для Києва став періодом стрімкого економічного, промислового, культурного і освітнього розвитку. Саме на зламі двох століть місто досягло високого європейського рівня. З’являються численні заводи і фабрики, відкриваються банки, акціонерні товариства та інші фінансові установи, створюються нові учбові заклади. Київ стає одним з найбільших в Російській імперії центрів цукрової промисловості. Заможне місто налічувало велику кількість культурних закладів, серед яких не останнє місце займали заклади книжкової торгівлі, друкарні, типолітографії і т. ін. Так, за відомостями сучасних києвознавців - на початку ХХ ст. в місті налічувалось 48 книжкових магазинів, 20 бібліотек і функціонували безкоштовні читальні. Розвиток видавничої діяльності і книжкової торгівлі розпочався в Російській імперії ще у другій половині XVIII ст. В українських землях книжкова традиція існувала і раніше, але читачі довгий час не визнавали ніякої літератури окрім духовної. Михайло Грушевський писав, що найпопулярнішою і багато раз перевиданою книгою в Україні був «Києво-Печерський патерик» - збірка житійних описів святих. Але вже тоді заможне дворянство і купці за власною ініціативою почали створювати друкарні і видавати книги вітчизняних та іноземних авторів, інколи заборонених цензурою. З часом аматорське захоплення перетворювалося на прибуткову справу. В середині ХІХ ст. ціна книги коливалась від 7 до 20 рублів, в залежності від прізвища автора, і купити її могла людина досить високого достатку. Значну роль у формуванні цінового діапазону відігравала якісна поліграфія. Коштовний папір, великий шрифт і шкіряна палітурка були незмінними атрибутами видань того періоду. На початку ХХ ст. книжковий ринок Києва поступався тільки Санкт-Петербургу, Москві і Варшаві. В місті було відкрито понад 30 книжкових магазинів, 80 книжкових лавок і діяла численна торгівля в роздріб. Володарі книжкових магазинів, що займалися і книговиданням одночасно, вважалися людьми багатими та поважними. Деякі з них відігравали значну роль у політичному житті міста і обирались депутатами міської думи. Ще одна дуже цікава і об'ємна тема - європейські та світові видавництва, книги з яких також представлені в нашому фонді. Отже, спробуємо згадати відомих і успішних книговидавців, користуючись виданнями, що зберігаються у фонді рідкісних і цінних документів НТБ «КПІ ім. Ігоря сікорського».

Немає коментарів:

Дописати коментар